Parlińska, M. i Pagare, A. (2018) „Food Losses and Food Waste Versus Circular Economy”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), s. 228–237. doi: 10.22630/PRS.2018.18.2.50.