Radzymińska, M., Jakubowska, D. i Siemianowska, E. (2018) „Postawy młodych konsumentów wobec ekologicznych produktów piekarniczych i cukierniczych – studium przypadku”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), s. 238–248. doi: 10.22630/PRS.2018.18.2.51.