Skarżyńska, A. (2018) „Wykorzystanie czynników produkcji w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła rzeźnego w wybranych krajach Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), s. 280–290. doi: 10.22630/PRS.2018.18.2.55.