Buriak, R., Artish, V. i Orlykovskyi, M. (2018) „Management and Certification Process for Organic Production in Ukraine and Poland”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), s. 59–66. doi: 10.22630/PRS.2018.18.3.66.