Czyżewski, A. i Staniszewski, J. (2018) „Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa jako kombinacja efektywności nakładów ekonomicznych i środowiskowych”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), s. 80–90. doi: 10.22630/PRS.2018.18.3.68.