Grzybek, M. i Szopiński, W. (2018) „Znaczenie reklamy w postrzeganiu i kształtowaniu decyzji zakupowych konsumentów z gmin wiejskich województwa podkarpackiego”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), s. 134–143. doi: 10.22630/PRS.2018.18.3.72.