Klepacka, A., Florkowski, W. i Wójcik, K. (2018) „Issues of Country of Origin, Market Incentives, and Recycling in Opinions of Passive Solar Collector Owners”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), s. 165–172. doi: 10.22630/PRS.2018.18.3.75.