Pawlak, K. (2018) „Zdolność konkurencyjna przemysłu spożywczego krajów UE, USA i Kanady na rynku światowym”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), s. 248–261. doi: 10.22630/PRS.2018.18.3.83.