Skotnicka, M., Karwowska, K. i Śmiechowska, M. (2018) „The Problem of Food Waste in Different Types of Households on the Example of the Residents of Poland and Polish People Residing in the United Kingdom – Pilot Study”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), s. 282–294. doi: 10.22630/PRS.2018.18.3.86.