Pasińska, D. (2018) „Handel zagraniczny produktami kurzymi w latach 2012-2017”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 38–49. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.95.