Zalewski, A. (2018) „Popyt na rolnicze usługi mechanizacyjne w krajach Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 50–59. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.96.