Balanovska, T. i Wyrzykowska, B. (2018) „The Requirements of the Contemporary Labour Market for Professionals”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 92–101. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.100.