Bąk-Filipek, E. (2018) „Changes in the EU Beef Market”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 102–111. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.101.