Bednarz, J. i Zuba-Ciszewska, M. (2018) „Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 112–121. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.102.