Boczar, P. (2018) „Białko roślinne – źródła, koszty produkcji i jakość”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 122–132. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.103.