Glazkova, I., Kozioł-Kaczorek, D. i Shmatko, S. (2018) „Smart Contracts as a New Technology in the Digital Economy”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 146–151. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.105.