Grużewska, A., Gugała, M. i Zarzecka, K. (2018) „Analiza rynku owoców jagodowych – wybrane elementy”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 152–161. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.106.