Jarka, S. i Trajer, M. (2018) „Support for the Beekeeping Sector in Poland and the European Union”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 183–191. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.109.