Kacperska, E. (2018) „Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim rolnictwie”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 222–235. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.113.