Kacprzak, M., Król, A. i Radziszewska, M. (2018) „European Integration Influence on the Development of Human Capital of Small and Medium Enterprises in Poland”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 236–249. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.114.