Kułyk, P. i Augustowski, Łukasz (2018) „Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 295–303. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.119.