Kuźniar, W. i Kawa, M. (2018) „Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych w kontekście ogólnoświatowych zmian w zachowaniach konsumentów na rynku żywności”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 304–312. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.120.