Kwiecińska, K., Gębski, J. i Kosicka-Gębska, M. (2018) „Wpływ wybranych źródeł informacji na poziom wiedzy konsumentów o dziczyźnie”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 313–322. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.121.