Maciejewski, G. (2018) „Ekonomiczna dostępność żywności w państwach Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 345–358. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.124.