Pawlak, K. i Jabkowski, D. (2018) „Przewagi komparatywne USA w eksporcie wybranych surowców roślinnych na Jednolity Rynek Europejski”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 370–381. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.126.