Reuveni, S. (2018) „Hunger Solution: One-Dimensional and Multi-Dimensional Food Security Programs”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 407–416. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.129.