Suchoń, A. (2018) „Spółdzielczość rolnicza we Francji i Niemczech – wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 451–462. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.133.