Szwacka-Mokrzycka, J. i Letkowski, G. (2018) „Kierunki dostosowań przedsiębiorstw handlowych do wzorców zakupowych konsumentów”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 463–472. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.134.