Utnik-Banaś, K. (2018) „Dynamika światowej produkcji mięsa drobiowego w latach 1965 2016”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 473–480. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.135.