Wasilewska, N., Wasilewski, M. i Zabolotnyy, S. (2018) „The Enterprise’s Financial Condition Assessment as a Component of its Creditworthiness”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 493–503. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.137.