Żak, K. (2018) „Poland’s Position on the Investment Development Path”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), s. 515–524. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.139.