Czyżewski, A. i Staniszewski, J. (2017) „Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), s. 31–42. doi: 10.22630/PRS.2017.17.1.3.