Kosicka-Gębska, M., Gębski, J., Jeznach, M., Kwiecińska, K. i Tul Krzyszczuk, A. (2017) „Charakterystyka porównawcza zachowań nabywczych polskich konsumentów mięsa na tle porównań międzynarodowych”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), s. 95–105. doi: 10.22630/PRS.2017.17.1.9.