Pawlak, K. (2017) „Znaczenie wymiany bilateralnej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi UE i USA”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), s. 199–210. doi: 10.22630/PRS.2017.17.2.39.