Rembisz, W. i Waszkowski, A. (2017) „Czynnik kapitału jako endogeniczne źródło wzrostu w rolnictwie”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), s. 211–223. doi: 10.22630/PRS.2017.17.2.40.