Rokicki, T. i Golonko, M. (2017) „Handel zagraniczny ziołami i przyprawami na świecie”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), s. 224–233. doi: 10.22630/PRS.2017.17.2.41.