Stańko, S. i Mikuła, A. (2017) „Tendencje na rynku mięsa wołowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2016”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), s. 234–243. doi: 10.22630/PRS.2017.17.2.42.