Syp, A. (2017) „Emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa w latach 1990-2014”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), s. 244–255. doi: 10.22630/PRS.2017.17.2.43.