Górska, A. i Krawiec, M. (2017) „Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach «soft commodities» z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), s. 81–92. doi: 10.22630/PRS.2017.17.3.55.