Bronisz, U. i Jakubowski, A. (2017) „Rural Tourism as a Factor Stimulating the Development of Border Areas – The Case of Lubelskie Voivodeship”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), s. 21–30. doi: 10.22630/PRS.2017.17.4.78.