Davydenko, N. i Wasilewska, N. (2017) „Paradigm of Financial Provision of the Agricultural Land Restoration in Ukraine”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), s. 41–51. doi: 10.22630/PRS.2017.17.4.80.