Górska, A. i Krawiec, M. (2017) „Statistical Analysis of Soft Commodities Returns in the Period 2007-2016”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), s. 85–94. doi: 10.22630/PRS.2017.17.4.84.