Jaroszewska, J. i Pietrzykowski, R. (2017) „Convergence of the Labour Productivity in European Union Agriculture”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), s. 120–129. doi: 10.22630/PRS.2017.17.4.88.