Kozioł-Kaczorek, D. (2017) „The Plant Production in Norway”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), s. 172–181. doi: 10.22630/PRS.2017.17.4.93.