Krzyżanowski, J. (2017) „The Standard Model of Trade and the Marshall – Lerner Condition”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), s. 193–198. doi: 10.22630/PRS.2017.17.4.95.