Łukasiewicz, K. (2017) „Perspectives of Agritourism Development in Poland, Belarus and Ukraine”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), s. 210–217. doi: 10.22630/PRS.2017.17.4.97.