Pomichowski, P. (2017) „Comparison of Poland's Agrarian Structure with other EU Countries Using Cluster Analysis”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), s. 263–270. doi: 10.22630/PRS.2017.17.4.102.