Skotnicka, M., Kłobukowski, F. i Śmiechowska, M. (2017) „Prospects for Development of Highly Satiating Foods in Poland”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), s. 280–291. doi: 10.22630/PRS.2017.17.4.104.