Smoluk-Sikorska, J. (2017) „Distribution of Organic Food in Poland”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), s. 292–301. doi: 10.22630/PRS.2017.17.4.105.