Zaremba, Łukasz (2017) „Vegetables Price Volatility in Poland – Onion and Carrot Case”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), s. 339–345. doi: 10.22630/PRS.2017.17.4.109.